2 września 2019 rozpoczęliśmy nowy etap w życiu szkoły. Decyzją Rady Miasta Gdyni powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.

Ze względu na to, że łączymy dwa zespoły nauczycielskie, a także rozpoczynamy pracę z nowymi osobami, wypracowanie spójnego modelu kultury pracy, do jakiego zmierzamy, opartego na współpracy, rozwoju i dobrej komunikacji, będzie procesem, liczymy zatem na konstruktywne wsparcie i trzymanie kciuków za powodzenie naszej edukacyjnej misji!