godzina lekcyjnaśr
4.09
czw
5.09
pt
6.09
pon
9.09
wt
10.09
śr
11.09
1.1a2a
2.1d1h
3.1e3b3a
4.1b2d3c
5.1c1g3d
6.1f2e2f
7.2c4c,5b6a, 6b4a, 4b
8.2b5c, 5d6c, 7a5a, 7b
9.5e8a8b
Uczniowie klas 1-3 będą odbierać podręczniki z wychowawcami podczas zajęć.
Harmonogram wypożyczania podręczników szkolnych