SP37 w Gdyni

Wieczór filmowy

Dnia 13.04 ( środa) odbędzie się I Wieczór Filmowy dla uczniów klas 4-8 SP 37 w Gdyni w godzinach 17.30 -20.30.

WAŻNE!!! Zgodę podpisaną przez rodzica należy dostarczyć do 08.04 do godz. 12.00 do Pani Kasi Hołowni. Bilety dla osób które dostarczyły zgody będą do kupienia przy wejściu do kina 13.04. przy odpowiednim stanowisku.

Film, który został wybrany na Wieczór filmowy to „Duże dzieci”.

Szczegółowy regulamin imprezy oraz zgoda będzie dostępna na stronie szkoły od 25.03

Wydrukowane  zgody należy przynieść podpisane przez rodzica i oddać w portierni szkoły do dnia 8.04 (piątek).