Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych- ważna informacja

Dnia 20.05.2022 r. o godz. 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania „Potwierdzenia woli przyjęcia”. Brak oświadczenia spowoduje skreślenie z listy kandydatów. Listy wywieszone zostaną w przedsionku