Zarys historii szkoły

Do 1939 roku w Wiczlinie istniały dwie szkoły. Były to wówczas szkoły powszechne, czteroklasowe (system klas łączonych) i w każdej z nich uczył jeden nauczyciel. Jedna szkoła była we wsi, przy ul. Śliskiej, a druga – jak tu się mówiło – na zabudowaniach. W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. szkoła na zabudowaniach została spalona. Przez okres okupacji niemieckiej nauka była prowadzona w szkole przy ulicy Śliskiej. Na zajęcia uczęszczało jednak niewielu uczniów, ponieważ lekcje prowadzono w języku niemieckim.

1945 roku podczas walk o wyzwolenie Gdyni szkoła ta również została zniszczona, a nauczanie kontynuowano w wynajętych mieszkaniach.

Po wojnie w 1947, budynek szkolny został wyremontowany, a kierownikiem i jedynym nauczycielem zarazem, został pan Franciszek Kiek.

1951 roku posadę drugiego nauczyciela objęła pani Wanda Wansel, dwa lata później mianowana na kierownika szkoły. Były to czasy dynamicznego rozwoju; utworzono wtedy szkołę sześciooddziałową, a po rozpoczęciu pracy przez trzeciego nauczyciela, powiększono ją do siedmiu oddziałów.

1961 roku rozpoczęto prace nad budową szkoły dla wsi Wiczlino w ramach akcji pod hasłem ,,Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Dzięki inicjatywie kierowniczki szkoły pani Wandy Wansel w 1963 roku powstał Komitet Budowy Szkoły, który koordynował prace budowlane.

1 września 1964 roku nowa szkoła została oddana do użytku. Mieszkańcy Wiczlina, nauczyciele i uczniowie z dumą obchodzili rozpoczęcie tego wyjątkowego, nowego roku szkolnego. Rok później w 1965 nadano szkole imię Obrońców Kępy Oksywskiej.

1 czerwca 1973 roku wieś Wiczlino, należąca do powiatu wejherowskiego, w związku z reorganizacją administracyjną miasta, została włączona w granice Gdyni, a szkoła została przekazana Wydziałowi Oświaty i Wychowania w Gdyni.

Kolejnym etapem była budowa sali gimnastycznej rozpoczęta w 1985 roku w czynie społecznym, z inicjatywy ówczesnej dyrektor,pani Mirosławy Kondrackiej. Utworzono Komitet Budowy, kierowany przez mieszkańców Wiczlina: Renatę i Kazimierza Pozańskich oraz Grażynę i Władysława Pozańskich. Kilka lat później koordynację budowy kontynuowała dyrektor Gabriela Mrozik.

Doceniając determinację i entuzjazm z jakim mieszkańcy i nauczyciele zaangażowali się w rozbudowę szkoły – Komitet Wspierania Inicjatyw Społecznych przy gazecie ,,Głos Wybrzeża”, przeznaczył na ten cel fundusze. Pięć lat później 23 I 1990 nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły
historia szkoły

Szkoła rozwijała się. 21 listopada 1992 roku została utworzona Izba Tradycji Kaszubskiej. Założyły ją nauczycielki historii: Krystyna Romanowska i Maria Szostko. Na uroczystościach poświęconych otwarciu Izby byli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Gdyni, najstarsi mieszkańcy Wiczlina oraz zespół folklorystyczny ,,Koleczkowianie”.

Rok 1994 to uroczyste obchody 30-lecia szkoły, a także wyjątkowa wigilia szkolna, podczas której gościem był Ksiądz Arcybiskup, Metropolita Gdański, Tadeusz Gocłowski. Kolejne – czterdzieste urodziny uczciliśmy oryginalnym i ciekawie zaprezentowanym programem artystycznym. Na scenie, obok uczniów, pojawili się wszyscy nauczyciele, budząc niemałe zaskoczenie wśród gości.

W 2005 roku została otwarta multimedialna pracownia komputerowa. Wcześniej uczniowie pracowali na sprzęcie sponsorowanym przez Rady Rodziców. Szkoła wciąż zmienia swoje oblicze i staje się coraz bardziej nowoczesna.

W 2014 roku rozpoczęto budowę nowej, większej szkoły wraz z przedszkolem. Stary budynek, oprócz sali gimnastycznej, został wyburzony.

1 września 2015 roku w oddanej do użytku nowej, rozbudowanej i wyremontowanej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Nowy obiekt przeszedł całkowitą metamorfozę, dobudowano do niego czterooddziałowe Przedszkole nr 53 i oficjalnie funkcjonuje jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdyni

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Szkołą przy ul. Wiczlińskiej, od 1964 roku, kierowali : Wanda Wansel, Władysława Bienias, Franciszek Haase, Edward Pawłowski, Mirosława Kondracka, Gabriela Mrozik i obecnie Krystyna Romanowska-Szychowska. Od 2 września 2019 roku społeczności ZSO 8 przewodzić będzie Oktawia Gorzeńska.

2 września Szkoła Podstawowa nr 37 wejdzie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni razem z 17 LO i będzie funkcjonowała w dwóch lokalizacjach – przy ulicy Wiczlińskiej 93 (klasy 0-3) oraz Wiczlińskiej 50A (klasy 4-8 oraz liceum). Placówka jest pierwszą w Europie Centralnej Flagową Szkołą Microsoft.

Tekst z poprzedniej strony szkoły – www.sp37.gdynia.pl