Pani Katarzyna Socik-Jankowiak jest nieobecna do 22 maja 2020.