Szkoła Podstawowa nr 37 – klasy 0-3 (zielona szkoła)

ulica Wiczlińska 93 81-577 Gdynia (zielona szkoła)

sekretariat dedykowany klasom 0-3 czynny w godzinach 7.30-15.30

tel. 58 624 15 64

e-mail – sekretariat@sp37.edu.gdynia.pl (ulegnie zmianie na początku września)

Mamy 1250 uczniów i 2500 rodziców. Nauczyciel i Wychowawca to osoby pierwszego kontaktu (poprzez e-mail lub konsultacje).  Dyrektor jest ostatnim ogniwem, gdy wszystkie inne możliwości zawiodły.

dyżur dyrektorski dla rodziców od 10 września wtorki i środy 16.00-17.30


Szkoła Podstawowa nr 37 – klasy 4-8 oraz 17 LO (biała szkoła)

ulica Wiczlińska 50A 81-577 Gdynia (biała szkoła)

sekretariat dedykowany klasom 4-8 SP oraz LO czynny w godzinach 7.30-9.00 oraz 11.00-15.30

tel. 58 620 33 16

e-mail – sekretariat@zso8gdynia.pl

Mamy 1250 uczniów i 2500 rodziców. Nauczyciel i Wychowawca to osoby pierwszego kontaktu (poprzez e-mail lub konsultacje).  Dyrektor jest ostatnim ogniwem, gdy wszystkie inne możliwości zawiodły.

dyżur dyrektorski dla rodziców od 10 września wtorki i środy 16.00-17.30

IOD
iod.edu@gdynia.pl