Nabór - szkoły ponadpodstawowe

Znajdziecie tutaj informacje na temat korzystania z systemu Nabór – szkoły ponadpodstawowe.

Link do strony:

Podręcznik dla kandydata:

WAŻNE TERMINY

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

16.05.2022 – 20.06.2022
godz. 14.00

16.05.2022 – 20.06.2022
godz. 14.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

24.06.2022 – 13.07.2022
godz. 15.00

-----------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 20.07.2022

do 12.08.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.07.2022

16.08.2022

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 22.07.2022 do 28.07.2022
godz. 15.00

od 17.08.2022 do 22.08.2022
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.07.2022 do godz. 14.00

23.08.2022

Houston! Mamy problem… Strona jest w trakcie gruntownej przebudowy. Niektóre funkcje działają topornie, a pojedyncze będą problematyczne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrótce strona będzie gotowa!