W czasie nauczania zdalnego lekcje odbywają sie według normalnego planu zajęć, na platformie Teams.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub z wychowawcą klasy.

Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą zajęć on-line):

Agnieszka Perlak (zastępstwo ma jedynie klasa 8a w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek- z p.Pauliną Dul)

Barbara Kamińska (do środy, 30 września włącznie)

Joanna Leszczuk (do wtorku, 29 września włącznie)

Halina Wujke (do piątku, 2 października)

Klaudia Dąbrowska (do czwartku, 1 października)

Natalia Kmiecicka (do wtorku, 29 września)