W zakładkach poszczególnych klas dostępne są materiały do nauki w domu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub z wychowawcą klasy.

Jeżeli uczeń potrzebuje porady , wsparcia w nauce, czegoś nie rozumie, chce rozwiać swoje wątpliwości lub ma potrzebę uzyskania jakiejkolwiek pomocy- poniżej podajemy grafik dyżurów nauczycieli pracujących na co dzień w świetlicy szkolnej. Nauczyciele są do dyspozycji przez cały dzień, jeśli jednak pomoc jest potrzebna w innych niż proponowane godziny- prosimy o informację do pani kierownik świetlicy- Zofii Andrulewicz.