W zakładkach poszczególnych klas dostępne s materiały do nauki w domu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu lub z wychowawcą klasy.