Informacje dla uczniów

Wpłaty za obiady w 2022 roku

Opłata kwartalna

54 dni x 6 zł = 324 zł płatne do 27.09.2022

Październik (bez 14.10 i 31.10 – dni wolne)

19 dni x 6 zł = 114 zł płatne do 27.09.2022

Listopad (bez 1.11 i 10.11 – dni wolne)

19 dni x 6 zł = 114 zł płatne do 27.10.2022

Grudzień (do 22.12)

16 dni x 6 zł = 96 zł płatne do 25.11.2022

PRZYPOMINAMY

Odpisy zgłaszamy zgodnie z Regulaminem obiadów

III. ZWROTY ZA OBIADY§ 81. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień , z wyłączeniem pierwszego( jeżelinieobecność nie zostanie zgłoszona do godz. 15.30 dnia poprzedzającego nieobecność) dnia nieobecności.
Odpisy będą dokonywane od drugiego dnia od daty powiadomienia.Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

Nr konta do wpłat: 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598Prosimy o podawanie w przelewie danych – imię i nazwisko ucznia, klasy, za jaki miesiąc (ewentualnie bez jakich dni + odpisy za jakie dni). Odpisy w zielonej szkole zgłaszamy na adres: intendent03@zso8gdynia.pl, a odpisy w białej szkole na adres: intendent@zso8gdynia.pl

Prosimy o terminowe wpłaty – obiad jest wydawany dopiero wtedy, gdy wpłata jest zaksięgowana na koncie!

W związku ze znacznymi podwyżkami cen żywności wzrasta oplata za obiad.
Obecna kwota za jeden obiad od września wynosi 6 zł!

Wpłaty za kartę obiadową

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący korzystać z obiadów zobowiązani są do zakupu karty obiadowej. Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi  8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831 – na to konto nie płacimy za obiady!

Uwaga – szkoła nie posiada wglądu w to konto, dlatego potwierdzenie przelewu przyspieszy wydanie karty.

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.

Houston! Mamy problem… Strona jest w trakcie gruntownej przebudowy. Niektóre funkcje działają topornie, a pojedyncze będą problematyczne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrótce strona będzie gotowa!