Opłaty za obiady w obu szkołach (w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych kuchnia nie będzie czynna):

UWAGA! – KWOTY W OBU SZKOŁACH SĄ RÓŻNE!!!!

W związku ze zmienioną pracą szkoły aktualne informacje dotyczące wpłat za obiady pojawią się około 6 kwietnia.

Zielona Szkoła
Kwiecień (bez 9,10.13,14)   18 dni x5 zł = 90 zł  płatne do 27 .03.20
Maj (bez 1)            20 dni x 5 zł = 100 zł     płatne do 27.04.20
Czerwiec (bez 11,12,26 )   17 dni x 5 zł = 85 zł   płatne do 27.05.20
Płatność za drugi kwartał – 275 zł płatne do 27.03.20


Biała Szkoła
Kwiecień (bez 9,10,13,14 i 21,22,23-egzaminy klas ósmych)   15 dni x 5 zł = 75 zł    płatne do 27.03.20
Maj (bez 1,4,5,6- matury)    15 dni x 5 zł = 85 zł              płatne do 27.04.20
Czerwiec (bez 11,12,26 )   17 dni x 5 zł = 85 zł                     płatne do 27.05.20

Płatność za drugi kwartał  – 245  zł płatność do 27.03.20

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie  danych  ( imię i nazwisko ucznia,klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko dziecka, klasę (SP, LO), miesiąc i ewentualne dni odpisów.

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca.Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi  6 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831 na to konto nie płacimy za obiady!

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.