Wysokość wpłaty za październik wynosi 105 zł- kwota nie zawiera opłaty za 14 .10.2020 ( w tym dniu nie ma obiadów). Wpłat należy dokonywać do poniedziałku, 28 września .

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie  danych  ( imię i nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko dziecka, klasę (SP, LO), miesiąc i ewentualne dni odpisów.

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca.Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi  8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831 na to konto nie płacimy za obiady!

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.

adres mailowy intendenta: intendent03@zso8gdynia