ZIELONA SZKOŁA i BIAŁA SZKOŁA

Wpłaty za obiady w 2022 roku

Płatność miesięczna:


Czerwiec
 wpłaty do 27.05
Kwota 75 zł (bez 16,17.06.) 15 dni

Prosimy pamiętać, że obiad wydawany jest dopiero wtedy, gdy wpłata jest zaksięgowana na koncie!

Przypominamy, że brak terminowych wpłat bardzo dezorganizuje pracę kuchni.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie  danych  ( imię i nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni + odpisy za jakie dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko dziecka, klasę (SP, LO), miesiąc i ewentualne dni odpisów. Odpisy w zielonej szkole zgłaszamy na adres: intendent03@zso8gdynia.pl, odpisy w białej szkole na adres: intendent@zso8gdynia.pl

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący korzystać z obiadów zobowiązani są do zakupu karty obiadowej. Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi  8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831 na to konto nie płacimy za obiady!

Uwaga- szkoła nie posiada wglądu w to konto, dlatego potwierdzenie przelewu przyspieszy wydanie karty.

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.