RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący - Julia Januchta

Zastępca - Małgorzata Kozłowska

Skarbnik - Lena Kasiborska

GOSPODARZE KLAS 4 - 8

Klasa
Imię i nazwisko
Wychowawca klasy
4A
Filip Potrykus / Lena Kasiborska
Agnieszka Szwarc
4B
Mateusz Kozłowski, Zuzanna Michelis
Margarita Tuczko
4C
Piotr Kowalczyk
Małgorzata Znosko
4D
Julia Cytawa
Agnieszka Perlak / Katarzyna Rynkiewicz
5A
Jakub Piekarz
Ludwika Robakowska
5B
Krzysztof Talbierz
Edyta Żuk
5C
Iga Drzewiecka
Anna Szczypczyk
6A
Julia Pozańska
Magdalena Zapolska - Downar
6B
Anita Parcelewska
Damian Biniewicz
6C
Mikołaj Prętnik
Katarzyna Hołownia
6D
Maria Ściechowicz
Agnieszka Tokarska - Kleina
6E
Tymoteusz Niewiarowski
Joanna Leszczuk
7A
Róża Szczepaniak
Małgorzata Sobczak
7B
Amanda Szymlet
Rafał Wojczulanis
7C
Julita Plewka / Adam Zdybel
Agnieszka Majewska - Trojańczyk
7D
Weronika Kolaśna
Anna Tomaszewicz
8A
Jakub Konopa
Magdalena Marcinkowska
8B
Bartłomiej Kozak
Iwona Grzywna

Opiekunowie SU

Katarzyna Hołownia

Jolanta Dobska