WYDARZENIA

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA

W społeczeństwie sieci, internet jest naturalnym
środowiskiem wzrostu dzieci i młodzieży.

To, co robimy w sieci ma realne skutki poza nią.

Kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej.

Nowe technologie nie są ani dobre ani złe. Nowe
technologie są.
Właściwe lub niewłaściwe może być ich
wykorzystanie.

Dobrostan ludzki buduje się poprzez umiejętne
świadome pozostawanie poza przestrzenią cyfrową

To nie media cyfrowe niszczą więzi, ale słabe więzi lub ich brak otwierają przestrzeń na nowe, ale w istocie obce człowiekowi, bycie online.

Problem z nadużywaniem nowych technologii przez dzieci i młodzież rozpoczyna się wówczas, gdy JEDYNYM dostępnym dla nich światem jest świat cyfrowy.

 

KONTAKT

KOORDYNATOR SZKOLNY

sobczak.malgorzata@zso8gdynia.pl