KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Ferie letnie
1 września 2020
23 - 31 grudnia 2020
01 - 14 lutego 2021
01- 06 kwietnia 2021
25- 27 maja 2021
25 czerwca 2021
26 czerwca - 31 sierpnia 2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2020 / 2021

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
DATA
14 października 2020
2 listopada 2020
25, 26, 27 maja 2021
04 czerwca 2021
DZIEŃ TYGODNIA
środa
poniedziałek
wtorek, środa, czwartek
czwartek