Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą lekcji):

Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą zajęć on-line):

p.Smelkowska :

28.05 klasa 7c zastępstwo, fizyka

28.05 klasa 7d zastępstwo, fizyka

p.Biniewicz (20-27 maja)

p.Wojczulanis (do 28 maja)

p.Tokarska (do 28 maja)

p.Zapolska-Downar (do 28 maja)

p.Rogożeński (do 28 maja)

p.Kmienicka (do 28 maja)

p.Szwarc (do 28 maja)

p.Tomaszewicz (do 28 maja)

p.Znosko (28 maja)