Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą lekcji):

W związku z pracą w komisjach maturalnych nauczyciele nie prowadzą zajęć:

13 maja- p.Żuk, p.Cichosz, p.Gudel, p.Marcinkowska