Zebrania i konsultacje klasy SP 4-8:

02 września 2021 czwartek Zebrania on-line (informacja
o szczepieniu)
09 września 2021 czwartek Zebranie
25 listopada 2021 czwartek Zebranie
04 stycznia 2022 czwartek konsultacje
03 lutego 2022 czwartek zebranie
28 kwietnia 2022 czwartek konsultacje
19 maja 2022 czwartek zebranie

Zebrania klasy 0-3 SP

7 września 2021 wtorek Zebranie
23 listopada 2021 wtorek Zebranie
8 lutego 2022 wtorek Zebranie
26 kwietnia 2022 wtorek Zebranie
Dodatkowy termin konsultacji indywidualnych ustala nauczyciel