Zebrania i konsultacje klasy SP 4-8:

02 września 2021 czwartek Zebrania on-line (informacja
o szczepieniu)
09 września 2021 czwartek Zebranie – stacjonarnie
25 listopada 2021 czwartek Zebranie – online
04 stycznia 2022 czwartek konsultacje – online
03 lutego 2022 czwartek zebranie – stacjonarnie
28 kwietnia 2022 czwartek konsultacje – online
19 maja 2022 czwartek zebranie – online

Zebrania klasy 0-3 SP

7 września 2021 wtorek Zebranie – stacjonarnie
23 listopada 2021 wtorek Zebranie – online
8 lutego 2022 wtorek Zebranie – online lub
stacjonarnie
26 kwietnia 2022 wtorek Zebranie – online
Dodatkowy termin konsultacji indywidualnych ustala nauczyciel