13 września o godzinie 18.00 zapraszamy chętnych Rodziców na spotkanie poświęcone budowaniu odpowiedzialności cyfrowej małych dzieci w auli białej szkoły.

ZAREJESTRUJ SIĘ – KLIKNIJ!

Projekt Fonolandia to część naszego programu wychowawczo- profilaktycznego. W jego ramach będziemy m.in. tworzyć przestrzenie offline, wprowadzać gry korytarzowe i podwórkowe, by pokazywać różne możliwości spędzania wolnego czasu nie tylko na przerwach.

W najbliższych dniach uruchomimy rejestrację, mamy 120 miejsc.

Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie, FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG (dalej: Fundacja) przyczynia się do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.Korzystanie z nowych technologii powinno przyczyniać się do osobistego rozwoju, społecznego zaangażowania, jak również do wysokiego poziomu dobrostanu psychicznego. Jako Fundacja dążymy do tego, aby wszelkie działania przez nas podejmowane doprowadzały do poprawy jakości życia wszystkich członków społeczności lokalnej.

W swojej działalności badawczo-szkoleniowej Fundacja kieruje się kilkoma najważniejszymi zasadami. Uznajemy bowiem, że:

1. W społeczeństwie sieci internet jest naturalnym środowiskiem wzrostu dzieci i młodzieży.

2. To nie media cyfrowe niszczą więzi, ale osłabiane przez rodziców więzi otwierają przestrzeń na nowe, ale w istocie obce dzieciom, bycie online.

3. Kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej.

4. Odpowiedzialność cyfrową buduje się od wczesnych lat dziecka.

5. Ludzki mózg nie jest przystosowany do używania mediów cyfrowych, jak również do szybkich zmian zachodzących w zmieniającym się środowisku.

6. Dobrostan psychiczny użytkownika mediów cyfrowych uzależniony jest od świadomego pozostawania poza przestrzenią Internetu.

7. To nie media cyfrowe są złe, niewłaściwe może być ich używanie.

8. Zachowania podejmowane w przestrzeni internetu mają takie same skutki co zachowania podejmowane w świecie realnym.

9. Życie wirtualne i realne to dwie manifestacje tego samego życia.

dr Maciej Dębski – wykładowca akademicki Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog problemów społecznych, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych w zakresie problemów społecznych, w szczególności uzależnień behawioralnych oraz cybeprzemocy. Wdrożył innowacyjny eksperyment POZ@ SIECIĄ polegający na odcięciu na trzy doby ponad sto młodych osób od wszelkich mediów cyfrowych, inicjator ogólnopolskich badań naukowych „pt. Młodzi Cyfrowi – Cyfrowi Rodzice”, autor i pomysłodawca zestawu edukacyjnego dla dzieci FONOLANDIA. Prywatnie tata Idy i Antosia.

Projekt Fonolandia dla klas 0-3 – zaproszenie dla Rodziców na spotkanie z dr. Maciejem Dębskim

Houston! Mamy problem… Strona jest w trakcie gruntownej przebudowy. Niektóre funkcje działają topornie, a pojedyncze będą problematyczne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrótce strona będzie gotowa!