We wrześniu w klasach 0-1 będą przeprowadzane LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE. Wychowawcy klas podczas zebrań z Rodzicami przekażą zgody na przeprowadzenie takiego badania.

Uczniowie klas 2-3 będą mieli możliwość uczęszczania za zajęcia logopedyczne zgodnie ze wskazaniami.

Czym są takie badania i na czym polegają?

Przesiewowe badanie logopedyczne ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości w mowie dziecka. Logopeda podczas takiego badania nie prowadzi diagnozy logopedycznej, ale ocenia mowę i zakreśla ogólny problem.

Badanie przeprowadzane jest w formie zabawy, podczas której dziecko odpowiada na pytania, zagadki itp. Wykorzystuje się do tego celu różne narzędzia/kwestionariusze.

Po badaniu Rodzice otrzymują informację zwrotną dotyczącą wymowy dziecka oraz ewentualnego wskazania do terapii logopedycznej lub konsultacji z innym specjalistą.

Informacja logopedyczna