SP37 w Gdyni

Konkurs Kaligramy

Zapraszam do międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego  pt.”Kaligramy”. Prace należy dostarczyć do Katarzyny Socik-Jankowiak do 14 lutego 2020r. wraz z podpisanymi zgodami. Karty „zgoda rodzica/opiekuna” oraz „oświadczenie”  można pobrać u pani Katarzyny.  Regulamin oraz objaśnienia dotyczące konkursu znajdują się poniżej: