Procedura odwoławcza- oddziały przedszkolne

                                              PROCEDURA ODWOŁAWCZA (od 9 kwietnia, w formie elektronicznej) 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Ważne informacje dla rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej nr 37 w Gdyni.

Szanowni Państwo, Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 15.00 na platformie edukacyjnej www.gdynia.pl/rekrutacja poprzez zalogowanie się na indywidualne konto kandydata ukażą się wyniki rekrutacji. Wywieszone wyniki w budynku szkoły będą dostępne dzisiaj w godzinach 15.00-17.00. W dniach 26-31.03. wyniki w szkole