SP37 w Gdyni

Informujemy, iż szkoła nie ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Chętni rodzice mogą ubezpieczyć dzieci we własnym zakresie.