SP37 w Gdyni

Bezpieczny powrót do szkoły klas 1-3

Od dnia 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej.

Obowiązują takie same zasady, jak jesienią, czyli przede wszystkim:

* do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

* uczniowie wchodzą do szkoły sami, bez rodziców, przeznaczonymi dla nich wejściami, kierując się od razu do swojej sali lekcyjnej lub świetlicy

*uczniowie przebywają podczas wszystkich zajęć w sali lub przylegającym do niej korytarzu pod opieką swojego nauczyciela, nie ma przerw ze swobodnym mieszaniem się uczniów z wielu klas

* uczniowie przebywający w częściach wspólnych noszą indywidualną osłonę nosa i ust

*jak największa część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu, sale są często wietrzone (prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci)

Prosimy Rodziców o wsparcie i zrozumienie !