SP37 w Gdyni

Wyniki konkursu „Rękodzieło i mała manufaktura w Polsce”

Wyniki konkursu „Rękodzieło i mała manufaktura w Polsce” w ramach projektu Erasmus+.

Prace konkursowe oceniane były pod względem zgodności z regulaminem, językowym, merytorycznym i wizualnym. Jury w składzie Marzenna Jurek-Turska, Anna Leszczyńska i Margarita Tuczko orzekło jak następuje:

W liceum przyznane zostało I miejsce ex aequo dla uczniów:

  • Dominik Dzieciuch klasa IA
  • Julia Stasiak klasa IB

W szkole podstawowej zostały przyznane 3 nagrody:

  • I Borys Kryzel klasa 6e
  • II Natalia Oleksińska klasa 6a
  • III Sara Bebkiewicz klasa 7c

GRATULUJEMY !!!

Dominik Dzieciuch I A

Julia Stasiak I B

Borys Kryzel kl. 6e

Sara Bebkiewicz 7c

Natalia Oleksińska 6a