SP37 w Gdyni

Egzaminy i konsultacje dla klas ósmych

W dniach 17,18, 19 marca odbywają się w naszej szkole próbne egzaminy CKE dla klas 8.

W związku z obecnością nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych lekcje pozostałych klas są częściowo odwołane lub w miarę możliwości uczniowie otrzymują zadania pracy własnej zgodnie z ustaleniami z nauczycielami przedmiotów.

Od 22.03.2021 będą odbywały się w szkole konsultacje dla ósmych klas.

Uczniowie zostali przydzieleni do odpowiednich grup na podstawie ankiety FORMS:

matematyka-8b – p. Paulina Dul – czwartek 9 lekcja 15.50-16.35 sala A 304

matematyka -8ab – p.Agnieszka Perlak – środa 8 lekcja 14.55-15.40 sala A 305

język polski – 8ab – p. Ludwika Robakowska – czwartek 9 lekcja 15.55-16.35 sala A 305

język polski – 8b – p.Ludwika Robakowska – czwartek 10 lekcja 16.45- 17.30 sala A 306

język angielski – 8b– p.Iwona Grzywna – poniedziałek 1 lekcja 8.00-8.45 sala A 306