SP37 w Gdyni

Informacja dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych

26.05.2021r. o godz. 12.00. zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 . Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w przedsionku sekretariatu zielonej szkoły.

Od 26.05.2021r. od godz. 12.00 do 31.05.2021r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą podpisać Potwierdzenie woli przyjęcia obowiązujące w tym roku i dostarczyć do sekretariatu ew. przesłać skan tego dokumentu na: sekretariat03@zso8gdynia.pl

Aktualny druk Potwierdzenia woli będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 02.06.2021r. o godz. 12.00.