SP37 w Gdyni

Informacja dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego

W dniu dzisiejszym tj. 21.04.2022r. o godz. 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 37.

Lista zostanie wywieszona na tablicy w przedsionku sekretariatu.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie do 25 kwietnia 2022r. do godz. 16.00,  osobiście w sekretariacie zielonej szkoły lub przesyłając skan oświadczenia na adres: sekretariat03@zso8gdynia.pl.

Brak podpisania oświadczenia spowoduje skreślenie z listy kandydatów.