SP37 w Gdyni

Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych- ważna informacja

Dnia 20.05.2022 r. o godz. 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania „Potwierdzenia woli przyjęcia”.

Brak oświadczenia spowoduje skreślenie z listy kandydatów. Listy wywieszone zostaną w przedsionku sekretariatu i na tablicy w korytarzu przed portiernią /zielonej szkoła/.

Oświadczenia należy składać  do 27.05.2022 r. w sekretariacie w godz. 8.00-15.00 lub elektronicznie na: sekretariat03@zso8gdynia.pl.