SP37 w Gdyni

Nasza szkoła z odznaką "Szkoły z e-twinning za lata 2023-2024"

Nasza szkoła otrzymała prestiżową odznakę Szkoły z e-twinning za lata 2023-2024 i tym samym znalazła się w gronie 78 polskich szkół i 7 placówek w województwie pomorskim wyróżnionych nagrodą.
Międzynarodowy program eTwinning umożliwia łączenie i współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Dzięki niemu społeczności szkół partnerskich współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę
Klasa 2 B zrealizowała projekt „ Water protectors’’ wraz z nauczycielami- Anną Klein, Anną Leszczyńską i Jolantą Dobską, który otrzymał nagrodę jakości.