SP37 w Gdyni

UWAGA WAŻNE: Informacja o pracy szkoły

— KONTAKT Z SEKRETARIATEM TYLKO MAILOWY —


W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 16.03.2020 r. do piątku 27.03.2010 r. szkoły są zamknięte.

W czwartek 12.03.2020 r. i w piątek 13.03.2020 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są zawieszone.

Oznacza to, że uczniowie nie przychodzą do szkoły, jednak w szczególnych przypadkach, kiedy dzieci nie mogą zostać w domu sprawowana będzie w tych dniach opieka (dotyczy dni 12.03 i 13.03). 

Rodzicom do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świdczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, DZ.U. 2017, poz. 1368)

Proszę Państwa o rozmowę z dziećmi na temat unikania środków komunikacji miejskiej oraz miejsc, gdzie występują duże skupiska ludzi.


Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, po naradzie z Zespołem ds. koronawirusa, powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.
 
Od jutra, tj. od 12 marca nie będą prowadzone lekcje i zajęcia  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, natomiast do piątku szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe; edukacyjne, sportowe, integracyjne, w tym organizowane w ramach programu Szkół Otwartych.

OBIADY

  • ZIELONA SZKOŁA – bez zmian; odpisów za dni 12-13 marca dokonujemy mailowo na adres sekretariatu szkoły lub intendent03@zso8gdynia.pl
  • BIAŁA SZKOŁA – odwołane; informacje w sprawie opłat za kolejne miesiące będziemy umieszczać na bieżąco