KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Znajdują się tu informacje o świętach, dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, zebraniach itp.