SP37 w Gdyni

Samorząd Uczniowski

Strona Samorządu Uczniowskiego klas 5 - 8 (biała szkoła)

Dzieje się ...

Rada / członkowie / opiekunowie

Rada SU

Przewodniczący -

Zastępca -

Skarbnik -

Opiekunowie SU

Katarzyna Hołownia

Anna Tomaszewicz

Członkowie SU

Gospodarze klas 5 - 8

Klasa

Imię i nazwisko

Wychowawca

5A

Magdalena Sztando

5B

Magdalena Marcinkowska

5C

Jarosław Rogożeński

5D

Liliana Sikorska

5E

Aneta Januszewska

5F

Magdalena Kubaczyk

6A

Magdalena Kierszka

6B

Margarita Tuczko

6C

Anna Tomaszewicz

6D

Agnieszka Perlak

7A

Ludwika Robakowska

7B

Joanna Rogalska

7C

Mateusz Grygorowicz

8A

Magdalena Zapolska - Downar

8B

Damian Biniewicz

8C

Katarzyna Hołownia

8D

Agnieszka Tokarska - Kleina