ZIELONA SZKOŁA – czerwiec 16 dni x 5 zł= 80 zł (bez 3 i 4 czerwca)

Termin wpłat: do 27 maja

BIAŁA SZKOŁA – maj + czerwiec razem:

klasy IV i VI: 110 zł płatne do 13 maja

(maj 30 zł, czerwiec 80 zł, bez 3 i 4 czerwca)

klasy V, VII, VIII: 95 zł płatne do 20 maja

(maj 15 zł, czerwiec 80 zł, bez 3 i 4 czerwca)

Przypominamy, że brak terminowych wpłat bardzo dezorganizuje pracę kuchni.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie  danych  ( imię i nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni + odpisy za jakie dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko dziecka, klasę (SP, LO), miesiąc i ewentualne dni odpisów. Odpisy w zielonej szkole zgłaszamy na adres: intendent03@zso8gdynia.pl, odpisy w białej szkole na adres: intendent@zso8gdynia.pl

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi  8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831 na to konto nie płacimy za obiady!

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.