ZIELONA SZKOŁA i BIAŁA SZKOŁA

Wpłaty za obiady w 2022 roku.
Istnieje możliwość wpłaty kwartalnej. Wpłat można dokonywać najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Kwartał (styczeń, luty, marzec) płatność od 1.01 – do 6.01.22 kwota 245 zł. ( zerówka  15 zł więcej  jeśli dziecko będzie chodziło w dn.3,4,5 stycznia)

Płatność miesięczna:

żywienie od 10 stycznia     16 dni = 80 zł do 6 stycznia( zerówka  15 zł więcej jeśli dziecko będzie chodziło w dn.3,4,5 stycznia)


luty żywienie  do 11.02. (ferie)     10 dni = 50  zł do 28 stycznia

marzec    23 dni = 115 zł do 24 lutego

Prosimy pamiętać, że obiad wydawany jest dopiero wtedy, gdy wpłata jest zaksięgowana na koncie!

Przypominamy, że brak terminowych wpłat bardzo dezorganizuje pracę kuchni.

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie  danych  ( imię i nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni + odpisy za jakie dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko dziecka, klasę (SP, LO), miesiąc i ewentualne dni odpisów. Odpisy w zielonej szkole zgłaszamy na adres: intendent03@zso8gdynia.pl, odpisy w białej szkole na adres: intendent@zso8gdynia.pl

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący korzystać z obiadów zobowiązani są do zakupu karty obiadowej. Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi  8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831 na to konto nie płacimy za obiady!

Uwaga- szkoła nie posiada wglądu w to konto, dlatego potwierdzenie przelewu przyspieszy wydanie karty.

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.