SP37 w Gdyni

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni z dnia 25 .03.2020 r.

W sprawie:szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.