SP37 w Gdyni

Wyniki rekrutacji do zerówek

Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2020r. o godzinie 15.00 można na platformie, gdzie Państwo się logowali, sprawdzić wyniki rekrutacji. Również zostały wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 37 w Gdyni. Procedura odwoławcza zostaje przeprowadzona tylko w formie elektronicznej na adres sekretariat03@zso8gdynia.pl w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy rodzic może wnieść do dyrektora odwołane od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.