SP37 w Gdyni

Egzaminy dla uczniów klas ósmych

Informujemy, że  w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietnia 2020 termin rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych będzie dostosowany do terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół średnich zostaną ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej.