SP37 w Gdyni

Komunikat dotyczący zdalnego nauczania w klasach 0-3

Szanowni Rodzice klas 0-3
Na wstępie bardzo Państwu dziękuję za wkład pracy i wspomaganie zdalnego nauczania. Wiem,  jak wiele pracy i czasu poświęcacie swoim dzieciom w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Celem uporządkowania wiadomości dotyczących dalszej pracy zdalnej informuję, że w klasach 1-3, w ramach pracy online na platformie Teams będą odbywały się 2 spotkania z wychowawcą klasy, 1 spotkanie z nauczycielem języka angielskiego tygodniowo oraz 1 spotkanie na dwa tygodnie z nauczycielem religii. Czas spotkań, ze względu na higienę pracy ucznia związaną z długością czasu spędzanego przed monitorem komputera, nie będzie przekraczał pół godziny. Pozostałe ustalenia dotyczące pracy zdalnej np. materiałów do pracy własnej, prac domowych lub sposobu komunikacji pozostają bez zmian w danej klasie, tak jak zostało to dotychczas wypracowane. O sposobie, treści, formie i terminach  spotkań będą informowali poszczególni nauczyciele.
W oddziałach przedszkolnych nauka zdalna pozostaje w niezmienionej formie.
Z wyrazami szacunku,

Witold Chudyszewicz

p. o. dyrektora ZSO 8 w Gdyni

Microsoft Flagship School 

Pomorska Szkoła Ćwiczeń

www.zso8gdynia.pl