SP37 w Gdyni

Wyniki egzaminu- odbiór zaświadczeń

Informujemy, że  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz jego kopię będzie można odbierać 31 lipca (piątek): od 10.00 do 14.00  

a także 3 sierpnia (poniedziałek)  w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00.