SP37 w Gdyni

Listy uczniów klas pierwszych i zerówek

Listy uczniów z podziałem na klasy zostały wywieszone w przedsionku zielonej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się zachowując zasady reżimu sanitarnego.