SP37 w Gdyni

W związku z potwierdzonym w dniu 25 września dodatnim wynikiem Covid-19 uczniowie XVII Liceum Ogólnokształcącego przechodzą na tryb zdalny nauczania od dnia 28 września do 2 października 2020.
Nauczanie odbywa się na platformie Teams według dotychczasowego planu lekcji (godziny lekcji pozostają niezmienne).
Decyzja dyrektora została podjęta w uzgodnieniu z Sanepidem i Urzędem Miasta.
Klasy Szkoły Podstawowej nr 37 w obu budynkach uczą się w trybie stacjonarnym.

Dyrektor szkoły Witold Chudyszewicz