SP37 w Gdyni

Nauka zdalna w klasach 4-8

Informujemy, że w dniach 26 października- 8 listopada zajęcia w klasach 4-8 odbywać się będą w formie zdalnej. Lekcje prowadzone są na platformie Teams według planu lekcji. Wszystkie dokładniejsze informacje zamieszczone są w zakładce: nauka zdalna.

Zajęcia dla klas 0-3 odbywają się w budynku zielonej szkoły, bez zmian.