SP37 w Gdyni

Telefon zaufania dla młodzieży

Od 8 grudnia funkcjonuje w Gdyni telefon zaufania dla młodzieży „Co u Cb – tel. 585 008 885 Od poniedziałku do piątku w godzinach 18-20 można korzystać z możliwości wsparcia ze strony specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w tym, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Jeśli młodzież mierzy się z kryzysami, np.:

 • przemoc w rodzinie,  
 • konflikty rodzinne, 
 • kłopoty w relacjach koleżeńskich / związkach, 
 • seksualność – tożsamość seksualna, problemy seksualne, 
 • problemy szkolne / z nauką, 
 • myśli /zachowania samobójcze, 
 • nadużycia seksualne, 
 • choroba nastolatka/choroba w rodzinie, 
 • choroba psychiczna nastolatka/w rodzinie,  
 • uzależnienie nastolatka (też- eksperymentowanie) /uzależnienie w rodzinie (A-

alkoholowe, N-narkotykowe, I-inne),

 • inne kryzysy emocjonalne.

Zapraszamy do kontaktu #coucb