SP37 w Gdyni

SYMPTOMY NADUŻYWANIA SMARTFONU

Problem fonoholizmu odnosi się do zaburzenia behawioralnego związanego z nałogowym/kompulsywnym używaniem telefonu komórkowego, często zamiennie stosuje się sformułowanie „uzależnienie od telefonu komórkowego. Mówimy o nim, gdy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez swojego smartfona, najczęściej mającego dostęp do internetu. Problem fonoholizmu, zdawać by się mogło, zagraża jedynie dzieciom i młodzieży, jednakże co do istoty dotykać on może osób w różnym wieku.
– Jakie są symptomy nałogowego korzystania z telefonu komórkowego?
– Po czym możemy poznać że nasze dziecko, albo my sami zbyt często posługujemy się urządzeniem mobilnym. Jakim jest telefon komórkowy?

Prezentujemy 10 wybranych najbardziej charakterystycznych objawów fonoholizmu. Jeśli Ty bądź osoba Tobie bliska przejawia 7 bądź więcej objawów zastanów się, czy nie masz do czynienia z negatywnym wzorem korzystania z urządzenia, jakim jest telefon komórkowy!

No i wreszcie kilka prostych porad:
1. Czytaj sygnały płynące z własnych obserwacji! Kieruj się intuicją, twój organizm sam ci podpowiada, czy nie jesteś osobą nałogowo korzystającą z urządzeń mobilnych (przemęczenie fizyczne, niewyspanie, poczucie zmęczenia psychicznego, chęć wyłączenia wszystkich urządzeń elektronicznych i potrzeba spokoju).
2. Analizuj to, jak się czujesz, kiedy nie masz telefonu przy sobie bądź jak się w takiej sytuacji czuje osoba Tobie bliska (zaniepokojenie, nerwowość, niepewność, poczucie braku, rozdrażnienie, nerwowość, agresja).
3. Słuchaj tego, co mówią inni o naszym zachowaniu!!! Osoby postronne bardzo często są dobrymi obserwatorami a Ty sam/a być może nie możesz znaleźć odpowiedniego dystansu.