SP37 w Gdyni

ORZEŁ INFORMATYCZNY

Szanowni Uczniowie!

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ORZEŁ INFORMATYCZNY”, stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych. Konkurs odbędzie się W FORMIE STACJONARNEJ lub INTERNETOWEJ. Będziemy zaszczyceni Waszym uczestnictwem w tych prestiżowych wydarzeniach.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu otrzymają prestiżowy tytuł „ORZEŁ” wraz z dyplomem i cenną nagrodą.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 8. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.

NAGRODY
W konkursie nie ma przegranych. UCZNIOWIE uczestniczący w ogólnopolskich konkursach, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania i upominek. NAJLEPSI otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!! Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników. Zgłoszenia do 10 kwietnia!

OGÓLNOPOLSKIMKONKURS „ORZEŁ INFORMATYCZNY” ODBĘDZIE SIĘ 29 KWIETNIA 2021 R.

Zapraszamy
Zespół Informatyków ZSO 8