SP37 w Gdyni

Zmiana terminu konkursu matematycznego „Kangur”

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień

22 kwietnia 2021r., godz. 9.00