SP37 w Gdyni

Nauka zdalna dla wybranych klas 0-3

Zgodnie z decyzja Sanepidu informujemy, że uczniowie klas 2g, 2e, 1f, 2f, 3d obecni w szkole w czwartek, 4 marca, zostają objęci kwarantanną do dnia 14 marca,

natomiast klas 0a, 1b, 3c, 1c, 1d obecni w szkole w piątek, 5 marca objęci kwarantanną do 15 marca ze względu na kontakt z osobą zakażoną.

Klasy te w całości przechodzą na zdalny tryb nauki.