SP37 w Gdyni

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na  pisankę wielkanocną lub zajączka wielkanocnego.
Prace wykonane w dowolnej formie należy dostarczyć do szkoły i zostawić w portierni do 25.03. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.03 – nagroda niespodzianka !!!