Informujemy, że możliwość korzystania ze świetlicy podczas nauki zdalnej mają tylko dzieci rodziców , którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na pisemny wniosek rodziców do dyrektora szkoły.

Wniosek taki należy przesłać na adres mailowy sekretariatu.

Świetlica podczas nauki zdalnej

Houston! Mamy problem… Strona jest w trakcie gruntownej przebudowy. Niektóre funkcje działają topornie, a pojedyncze będą problematyczne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wkrótce strona będzie gotowa!