SP37 w Gdyni

informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Informacja dla rodziców uczniów klas 0 jest dostępna do odbioru w sekretariacie białej szkoły w dniu dzisiejszym (piątek) do godziny 15.00.

W kolejnych dniach można ją odebrać w sekretariacie zielonej szkoły w godzinach 8.00-15.00