SP37 w Gdyni

Apel do Rodziców

Szanowni Rodzice klas 0-3 !

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, a Państwa dzieci zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zasad ruchu drogowego w obrębie szkoły. Ponieważ dzieci wróciły do szkoły oraz biorą udział w miejskiej akcji „Rowerowy maj” i poruszają się rowerami, proszę nie wykonywać manewrów samochodami na drodze rowerowej oraz zachować szczególną ostrożność podczas przejazdu obok bramy wjazdowej do szkoły.

Zdarza się, że dzieci są wręcz przepychane przez zamykającą się automatycznie bramę oraz manewry wykonywane na chodniku, co stwarza dla nich duże niebezpieczeństwo wypadku. Mam nadzieję, że wspólnie możemy zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

Z poważaniem

Witold Chudyszewicz

p. o. dyrektora ZSO 8 w Gdyni

Microsoft Showcase School

Pomorska Szkoła Ćwiczeń