SP37 w Gdyni

Wszelkie nadpłaty wynikające z odpisów za obiady zostaną przesunięte na poczet obiadów wrześniowych.

Istnieje możliwość zwrotu nadpłaty na indywidualną prośbę na maila;kierownikstolowki@zso8gdynia.pl lub mail sekretariatu szkoły białej lub zielonej.