SP37 w Gdyni

Zebrania z rodzicami – wrzesień

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami klas.

Lekcje w salach lekcyjnych w tym dniu będą się kończyły po 9. godzinie lekcyjnej.